Wszystko wskazuje na to, że nie tylko ulica Jedności Narodowej i Dworcowa w Kamieniu Pomorskim zostały rekomendowane do dofinansowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Także Golczewo z projektem rozbudowy dróg gminnych znalazło się na liście przesłanej przez Tomasza Hinca do Ministerstwa.

Chodzi o przebudowę dróg gminnych Papieża Jana Pawła II  i ul. Jedności Narodowej. Planuje się tam przebudowę jezdni, przebudowę i budowę ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę i przebudowę zjazdów do poszczególnych posesji i przyległych terenów w obszarze zabudowanym. Ponadto projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanych do przebudowy dróg oraz nowoczesne oświetlenie.

Planowana przebudowa drogi (wjazd od strony POLOmarketu)

Planowana przebudowa drogi (skrzyżowanie Jedności Narodowej / Papieża Jana Pawła II)

Nieodzownym elementem zdania jest przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 oraz skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ulicami: Os. Zdrojowe, Słoneczna i Jedności Narodowej. Projekt podniesie poziom bezpieczeństwa, o który od dawna wnioskują mieszkańcy, a mianowicie powstaną  dodatkowe przejścia  dla pieszych, nowe ciągi piesze oraz progi zwalniające. Zwiększy się również liczba miejsc parkingowych wzdłuż ulic, co znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom.

Wartość inwestycji oszacowano na 2,3 mln złotych, z czego Gmina chciałaby uzyskać 1,6 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Teraz lista przekazana przez Wojewodę do akceptacji po analizie Ministra Infrastruktury zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów.