W dniach 21-28 lutego 2020 r., po raz kolejny obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa i potrzebujesz pomocy, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

W związku z ustanowionym w dniu 22 lutego 2020 r. Dniem Ofiar Przestępstw, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o włączenie się, wzorem lat ubiegłych, do inicjatywy jaką jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody przypadają na dni od 21 do 28 lutego.

Ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działa n na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym potrzebną pomoc. Taką pomocą są również bezpłatne porady prawne udzielane w jednostkach Policji.

Już teraz mogą Państwo skorzystać z pomocy finansowanej z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji, które w 2020 r. świadczą pomoc materialną i niematerialną dostępna jest pod adresem: „Fundusz Sprawiedliwości”

W związku z powyższym, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim pełnić będą dyżury, podczas których każda osoba będzie mogła uzyskać pomoc.

Dyżury funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

Data: od 21 do 28 lutego 2020 r.

Godziny: 8:00 – 20:00

Adres: Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 2

st. sierż. Aleksandra Berenda