Otrzymaliście pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2? Urzędnicy informują, iż w związku ze zmianami niosącymi przez Tarczę Antykryzysową 2.0 z 16 kwietnia 2020 roku, warunkiem umorzenia pożyczki było utrzymanie przez okres 3 m-cy stanu zatrudnienia wykazanego we wniosku.

Zgodnie z nowymi zasadami we wniosku o umorzenie przedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Aktualny wniosek o umorzenie pożyczki można pobrać z udostępnionego linku https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka  – 5zzd_umowa_pozyczki_z_zal_2_v4_30.04.2020.pdf (pdf, 213 KB)  – Załącznik nr 2 – Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i należy go złożyć w ciągu 14 dni od dnia spełnienia powyższego warunku.

Podstawa prawna: art.117ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)