W Gminie Golczewo rozpoczęto działania związane z projektem pn. „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie”. Firmą realizującą inwestycję jest Zakład Instalatorstwa Elektro-Energetycznego Eugeniusz Brzostek z Wysokiej Kamieńskiej.

Modernizacja będzie polegać na wymianie opraw, na nowe typu LED. Zmiana ma na celu zredukowanie kosztów eksploatacyjnych, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym oraz zminimalizowanie ryzyka niekorzystnego wpływu instalacji na środowisko naturalne.

W ramach realizacji projektu wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetlenia  ulicznego na terenie Golczewa. Pierwsze efekty pracy będą widocznie na ulicy Kamieńskiej.

Wartość inwestycji to 340 065,48 zł z czego 85% wynosi dofinansowanie. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.1. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.