DSC08826

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszewie istnieje i działa już 70 lat. W sobotę (21.08) byli i obecni strażacy, samorządowcy oraz zwykli mieszkańcy przybyli pod remizę, aby uczcić jubileusz i podziękować wszystkim strażakom za trud ochotniczego służenia społeczeństwu i  ojczyźnie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszewie powstała 10 listopada 1946 roku. Założycielami jednostki byli druhowie: August Ślusarz, Edmund Kłosowski, Michał Kwiatkowski, Ryszard Klimczak, Kazimierz Bajda, Leon Bajda. Pierwsza remiza mieściła się w małym budynku gospodarczym, który stał w okolicy dzisiejszego przystanku autobusowego PKS. Główne wyposażenie jednostki OSP stanowiła dwutłokowa pompa ręczna, obsługiwana przez 4 strażaków. Umieszczona ona była na specjalnym wozie, podobnym do bryczki, do którego zaprzęgano parę koni  i wyjeżdżano do pożaru. Dla ówczesnej straży dla tego pojazdu, wyznaczane były tak zwane-podwody. Polegało to na tym że spośród ustalonych 3 rolników na wypadek pożaru, któryś z nich najprędzej jak mógł stawiał się w remizie i wyjeżdżano do pożaru. W roku 1954 straż otrzymała nowe wyposażenie do remizy. Była to pompa z silnikiem spalinowym typ M-800 oraz jednoosiowa przyczepa do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy.

DSC08550

W roku 1974 straż otrzymała pierwszy samochód pożarniczy GLM marki Żuk. Ponieważ nie mieścił się on w posiadanej remizie zachodziła konieczność pozyskania większego budynku z przeznaczeniem na remizę. Na ten cel przeznaczono budynek gospodarczy położony w miejscu dzisiejszej remizy. Po adaptacji budynku remiza posiadała już cechy obiektu specjalnego, gdyż charakterystycznym jej elementem była specjalna wieża do suszenia węży. Po 8 latach eksploatacji Żuka, w roku 1982 straż otrzymała duży samochód pożarniczy marki Star A-26P. W roku 1990 został on wymieniony na samochód pożarniczy GBA marki Star P244L. Następnie w grudniu 2005 roku otrzymaliśmy samochód pożarniczy GBA marki Magirus. W roku 2010 samochód GBA marki Star 244 został wymieniony na dużo sprawniejszy i lepiej wyposażony samochód pożarniczy marki MAN. W związku ze zmianami zachodzącymi w kraju, zmieniły się też cele i zadania straży pożarnych. Strażakom przydzielono nowe zadania – w tym pełnienie funkcji ratownictwa technicznego, medycznego oraz wodnego.

DSC08814

Z dniem 28 kwietnia 1995 roku ednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wobec nowych i zwiększonych wymagań KSRG w tym zwiększonej ilości pojazdów ratowniczych, Gmina Kamień Pomorski, prawnie zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, dokonała rozbudowy dotychczasowej remizy. Budynek został powiększony – posiada 2 boksy garażowe a na piętrze dużą świetlicę. Budynek ten został przekazany do użytkowania w grudniu 1993 roku.

DSC08819

Aktualnie OSP posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze jest to GCBA marki MAN oraz GCBARt marki Scania. Na szczególną uwagę zasługuje samochód marki Scania gdyż jest to zupełnie nowy samochód zbudowany i przekazany naszej jednostce w 2014 roku. Zakupiony został wspólnym udziałem finansowym: Gminy Kamień Pomorski, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, firm ubezpieczeniowych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DSC08841

Strażacy podkreślają, że wszystko co zostało zrobione i co osiągnięto, to zasługa strażaków i działaczy społecznych oddanych sercem sprawie pożarnictwa. W okresie 70 lat działalności naszej straży swym społecznym zaangażowaniem i wkładem pracy na rzecz funkcjonowania i rozwoju szczególnie zasłużyli się: śp. August Ślusarz, który był pierwszym komendantem naszej jednostki, śp. Leon Bajda – pełnił funkcję naczelnika a następnie prezesa przez okres ponad 20 lat, śp Jan Sobieraj – pełnił funkcję skarbnika przez okres ponad 30 lat, śp Jan Szczęsny – przez długi czas aktywnie pełnił funkcję gospodarza i członka komisji rewizyjnej, śp. Michał Kwiatkowski – wieloletni kierowca i gospodarz remizy, druh Edward Burlikowski – pełnił funkcję naczelnika a następnie prezesa przez okres ponad 20 lat oraz druh Kazimierz Jobell – pełnił przez wiele lat funkcję prezesa oraz kierowcy.

DSC08840

Podczas sobotniej uroczystości Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamieniu Pomorskim uchwałą nr 3 z dnia 1 kwietnia 2016 r. nadało odznakę „Za Wysługę Lat” druhom: Burlikowski Edward 61 lat służby, Dziuba Cezary 19 lat służby, Dziuba Jarosław 8 lat służby, Dziuba Tomasz 5 lat służby, Iwanowski Mateusz 5 lat służby. Jobell Kazimierz 31 lat służby, Jobell Jakub 19 lat służby, Kiełpiński Wojciech 25 lat służby, Kłosowska Krystyna 16 lat służby, Kosiński Kamil 5 lat służby, Piątkowski Zbigniew 32 lat służby, Polak Dariusz 25 lat służby, Polak Krzysztof 25 lat służby, Ślusarz Edward 44 lata służby, Ślusarz Michalina 16 lat służby, Ślusarz Łukasz 13 lat służby, Ślusarz Karol 8 lat służby, Ślusarz Stefan 5 lat służby, Tur Krzysztof 18 lat służby, Wach Mariusz 16 lat służby, Winiarczyk Tomasz 5 lat służby, Woźniak Piotr 25 lat służby.

DSC08843

Odznaczono także druhów odznaką „Strażak Wzorowy”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Dziuba Cezary, Dziuba Jarosław, Dziuba Tomasz, Jarząb Paweł, Kłosowska Krystyna, Kosiński Kamil, Siedlecki Krzysztof, Ślusarz Karol, Ślusarz Łukasz, Ślusarz Stefan. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono druhów: Jobell Jakub, Polak Krzysztof, Rapa Wojciech, Ślusarz Michalina, Tur Krzysztof. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Polak Dariusz, Piątkowski Zbigniew, Ślusarz Edward, Woźniak Piotr.

DSC08802