Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Władysława Dwulita pełniącego obowiązki Burmistrza Kamienia Pomorskiego w roku 2001, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w latach 2003 – 2005

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim