W Polsce w ostatnich kilku dniach pojawił się śnieg. Opady były dość obfite, co oznacza konieczność odśnieżania dróg, chodników oraz dachów. Nie zawsze odpowiada za to państwo. Kto powinien odśnieżyć chodnik przed posesją, a kto dach?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika, jeśli przylega on bezpośrednio do posesji. Jeśli zaniedba ten obowiązek, to osoby, które w tym miejscu przewrócą się i doznają urazu, mogą domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Ponadto naraża się na karę nagany lub grzywny do 1500 zł.

Z kolei Prawo budowlane przewiduje, że za odśnieżanie dachu i elewacji należy do obowiązków właścicieli i zarządców budynku. W trakcie tych czynności należy także usunąć sople lodu oraz nawisy śnieżne i lodowe, zagrażające bezpieczeństwu pieszych i samochodów poruszających się wzdłuż budynku.