Gmina Świerzno przedstawiła harmonogram odbioru odpadów jaki będzie obowiązywać w styczniu 2020 roku. Obecnie samorząd jest także na etapie wyłaniania firmy, która w 2020 roku zajmie się odbiorem nieczystości od mieszkańców.

Wszystko wskazuje na to, że odpady z gminy Świerzno odbierze firma Eco Service z Trzebiatowa. Koszt wywozu odpadów w związku z nowymi restrykcjami narzuconymi na samorządy wzrośnie ze 190 tys w 2019 roku do blisko 430 tys w 2020 roku.