Od 1 stycznia 2021 r., stosownie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny odpadów wyszczególnionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (jedna stawka opłaty, bez możliwości deklarowania zbierania odpadów w sposób nieselektywny).

Rozmawiamy z Panem Bogusławem Żaczkiem, dyrektorem firmy Remondis, która od tego też czasu zapewnia odbiór i transport odpadów komunalnych.

Odbiór i transport odpadów dotyczyć ma wszystkich nieruchomości? Jak wygląda to w praktyce?

Od tego roku firma Remondis zapewnia odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych – w części niezamieszkałej np. sezonowy wynajem pokoi, lokale usługowe, sklepy, gastronomia i inne ( tzw. nieruchomości mieszane), położonych na terenie gminy Międzyzdroje w ramach „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. 

Nieruchomości niezamieszkałe zostały wyjęte od 1 stycznia 2021r. z „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” przez Gminę Międzyzdroje i ich właściciele muszą podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która znajduje się w rejestrze działalności regulowanej.

Decydując się na podwyżki ustawodawca podkreślał, że zwiększone opłaty za śmieci oraz zaostrzone przepisy obejmujące wywóz śmieci mają skutecznie zachęcić obywateli do recyklingu i podkreślić, jak ważna jest segregacja odpadów. Czy mieszkańcy Międzyzdrojów rzeczywiście zaczęli segregować odpady? Czy napotkaliście Państwo nieprawidłowości?

Niestety. Po pierwsze nastąpił problem z odbiorem odpadów komunalnych z niektórych posesji przez firmę, ponieważ nieruchomości nie były wyposażone w pojemniki na odpady komunalne, które spełniają polskie normy. W związku z tym samochody nie były w stanie umieszczać ich na zaczepach, co powodowało brak możliwości ich opróżniania. Bardzo ważne jest to by właściciele pamiętali, że wyposażenie ich nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do ich obowiązków. Takie pojemniki (spełniające polskie normy), mieszkańcy mogą zakupić w sklepach wedle własnego uznania. Istnieje też możliwość zakupu takich pojemników lub ich wydzierżawienia w naszej firmie. Chciałbym podkreślić, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Po drugie należy pamiętać o właściwej segregacji odpadów, która stała się obowiązkowa. Oznacza to, że powinniśmy sortować tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i odpady biodegradowalne.  Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że w innym przypadku należy liczyć się z konsekwencjami. Niestety w pojemnikach na odpady zmieszane znajduje się ok. 60 % odpadów, które powinny być wysegregowane. 

Co jest zatem następstwem niedotrzymania obowiązków o których Pan wspomina?

Tak, jak wspomnieliśmy od 1 stycznia 2021 r. wszystkich nas obowiązuje  selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Jako firma jesteśmy zobowiązani przekazywać sprawozdania, a w nich informacje o wszelkich nieprawidłowościach do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Dalsze postępowanie leży po stronie urzędu.

Czy konsekwencje w przypadku nieprawidłowości ponosić będą tylko mieszkańcy?

Nie. Musimy pamiętać, że mówimy o wymogach nałożonych przez Unię Europejską i aby można było im sprostać i uniknąć wysokich kar finansowych, zaangażowany musi być każdy mieszkaniec. Należy pamiętać, że karom podlegają bowiem nie tylko poszczególni mieszkańcy, ale również gminy. Jeśli nie osiągną wymaganego poziomu recyklingu, muszą ponieść tego konsekwencje w postaci kary finansowej. Jak widać, jest to istotne nie tylko z punktu widzenia ochronny środowiska, ale w świetle nowych przepisów, również z perspektywy ekonomicznej.

Mija niespełna miesiąc odkąd firma Remondis działa na terenie Międzyzdrojów. Jakie wnioski wyciągnęliście Państwo, oprócz tych o których już wspomnieliśmy?

Przede wszystkim chciałbym przeprosić międzyzdrojan za wszelkie niedogodności, które mogły być spowodowane przez działania naszej firmy. Uczymy się Międzyzdrojów, poznajemy dokładnie teren by dotrzeć do każdej posesji. To początki naszej współpracy i jestem przekonany, że pracownicy firmy dołożą wszelkich starań, by nie zawieść mieszkańców. Mam nadzieję, że przed nami czas dobrego, wspólnego działania.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Gminy Międzyzdroje