Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim powoli wraca do normalności. Od 4 maja zostaną udostępnione obiekty o charakterze otwarte zarządzane przez MOSiR. Będą one dostępne przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego oraz zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).

Zasady korzystania z obiektów:
👉 ograniczona liczba osób – 6 osób na boisku + trener,
4 osoby na korcie tenisowym + trener,
👉 osoby korzystające z obiektów mają obowiązek zgłaszania swojej obecności pracownikowi MOSiR,
👉 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wyznaczonymi toaletami)
👉 dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie – pracownik MOSiR,
👉 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
W widocznych miejscach zostaną wyznaczone miejsca do dezynfekcji rąk.
👉 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
👉 osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

Warunki i godziny korzystania z obiektów sportowych do uzgodnienia z pracownikami MOSiR pod numerem tel. 91 382 42 27 lub mail; biuro@mosir-kamien.pl.