Od poniedziałku 1 lutego można składać wnioski o pieniądze z programu Rodzina 500 plus na nowy okres. Do 1 kwietnia rodzice mogą to robić wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku – z zachowaniem ciągłości.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca