Od dzisiaj zielonogórscy rodzice mogą się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To wsparcie dla tych, którzy muszą zostać w domu, aby opiekować się dziećmi. Zasiłek został przywrócony w związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i przeniesieniu lekcji online- również dla klas I-III.

O zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować m.in. rodzice dzieci do 8 roku życia. Wyższe progi wiekowe, konieczne do uzyskania wsparcia, dotyczą dzieci niepełnosprawnych. Ubezpieczony rodzic otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy również wtedy, kiedy te placówki nie mogą zapewnić opieki również z powodu ograniczonego funkcjonowania w związku z epidemią, na przykład kiedy część dzieci uczy się zdalnie. Zasiłek przysługuję na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat oraz nad starszymi dziećmi, jeśli mają odpowiednie orzeczenia o niepełnosprawności. Oświadczenia o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego pracodawcy, zleceniodawcy, a osoby, które prowadzą własne firmy przekazują dokumenty bezpośrednio do ZUS i mogą to zrobić przez Internet.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach. Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę, na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki sami zdecydują, że dziecko zostanie w domu.