Gmina Wolin podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą i ogłoszeniu nowego przetargu na dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Ostromicach. Prace po wygranym przetargu wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie. 

Czasu było mało, a zaległości do wykonania cała masa. Dzięki współpracy i zaangażowaniu pracowników udało się wykonać zadanie. Oczyszczalnia wraz z kolektorami sanitarnymi, przepompowniami i przyłączami została wykonana z założonym efektem ekologicznym.

Zadanie opiewało na kwotę ponad 1 miliona złotych. Odtworzono też nawierzchnię w Ostromicach.