Osoby, które nie mogą lub nie chcą składać wniosku o emeryturę, rentę czy ich przeliczenie w okresie epidemii COVID-19, mogą zrobić to później. Nie stracą wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie.

Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia, ale nie może ona być wcześniejsza niż 1 marca 2020 roku.

Dotychczas prawo do emerytury lub renty było ustalane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie tarczy antykryzysowej możliwe jest przyznanie świadczenie za cały okres epidemii. Na przykład jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, ale przesłanki niezbędne do przyznania emerytury były spełnione już w marcu, to prawo do świadczenia będzie przysługiwało właśnie od marca. Oczywiście pod warunkiem, że do składanego w lipcu wniosku dołączone zostanie oświadczenie, w którym wyrażono wolę przyznania emerytury od marca.

Należy pamiętać, że prawo do emerytury to nie to samo co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS, w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci świadczenie. Regulacja, która pozwala na późniejsze złożenie wniosku nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku. Należy do nich również rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego