Informacja dla mieszkańców gminy Świerzno oraz pacjentów Pielęgniarki Małgorzaty Konarskiej.

NZPOZ MEDYK S.C przypomina o konieczności złożenia aktualnej deklaracji wyboru Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Brak złożenia powyższej deklaracji skutkować będzie brakiem opieki Pielęgniarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dla Pacjenta. Wypełnione deklaracje można składać w Przychodniach w Chominie, Gostyniu oraz Świerznie.

źródło: NZPOZ MEDYK S.C w Świerznie