Nurkowie Minerzy z 8.FOW w związku z większym postępem prac niż pierwotnie zakładano dziś (13.10) o godzinie 13 rozpoczęli próbę neutralizacji bomby Tallboy. Działanie ma związek także z faktem prognozowania pogorszenia się pogody jutro.

– Warunki atmosferyczne mają się mocno pogorszyć, głównie ma być bardzo silny wiatr który ma bezpośredni wpływ na prąd w Kanale i na pracę Nurków. Kolejne dni pogodowo też nie są optymistyczne, obiektu nie można zostawić w takim stanie przygotowania aby ciężka praca Nurków wykonana dotychczas nie poszła na marne – informuje 8. FOW

Neutralizacja poprzez deflagrację stanowi pierwszy etap operacji, której ostatecznym efektem będzie usunięcie obiektu z rejonu przeprawy promowej Centrum (promy Karsibór) w Świnoujściu.

Ostateczne usunięcie bomby jest bardzo mocno uzależnione od rzeczywistych efektów uzyskanych podczas tego procesu.