W związku z rezygnacją Janiny Putyrskiej ze stanowiska Sołtysa Sołectwa Ciesław , dnia 3 sierpnia br. odbyły się nowe wybory. Sołtysem została wybrana Eufemia Kaczmarska. Radę Sołecką uzupełniono o nowych członków: Annę Wołodźko i Patrycję Kaczmarską.