10 sierpnia 2020 r., udostępniony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki.

Z projektem planu można się zapoznać w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5 w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie (nr tel.: +48 91 327 56 51) lub mailowo: um_planowanie@miedzyzdroje.pl) do 7 września 2020 r. Projekt dostępny jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dziale Informacje/Ogłoszenia/Obwieszczenia. (bip.miedzyzdroje.pl)

Jednocześnie informuje, iż dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach – w sali konferencyjnej, o godz. 16:00, z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii. Chęć udziału w dyskusji należy zadeklarować nr tel.: +48 91 327 56 51 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: um_planowanie@miedzyzdroje.pl. W przypadku liczby osób deklarujących chęć udziału w dyskusji uniemożliwiającej zachowanie wymogów sanitarnych określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dyskusji.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 21 września 2020 r.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. planowania przestrzennego Urząd Miejski Międzyzdroje
tel. 91 32 75 651