Wraz z rosnącymi potrzebami rynku oraz coraz większą liczbą abonentów i urządzeń GSM w Międzyzdrojach dziś nad ranem pojawił się nowy maszt telefonii komórkowej. Wiele pomocnych rozwiązań przyniosła tarcza antykryzysowa 2.0, która ułatwiła procedurę stawiania tego typu obiektów.

Tarcza 2.0 wprowadza zmiany do dwóch ustaw: prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Do prawa budowlanego wprowadza definicję przenośnych wolnostojących masztów antenowych. Są to wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Przepisy przewidują również uproszczone formalności. Maszty będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę, nawet gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub gdy obiekt budowlany miałby powstać na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeżeli inwestorem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny, wykonanie takiego masztu stanie się możliwe już po jednym dniu roboczym od dokonania zgłoszenia. Tarcza zmienia prawo ochrony środowiska. Zmiany dotyczą instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o określonych parametrach.