Nowy Komisariat Policji Policji w Międzyzdrojach już otwarty. Dziś nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy do tej jednostki. W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji wraz przedstawiciele policji, parlamentarzyści, władze samorządowe oraz przedstawiciele duchowieństwa. 

Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach zlokalizowana była przy ul. Mickiewicza 14. Budynek nie spełniał obowiązujących aktualnie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach służbowych policji.
Starosta Kamieński wydał decyzję o przekazaniu nieruchomości umiejscowionej przy ul. Kopernika 2 w Międzyzdrojach przez Morski Oddział Straży Granicznej na rzecz Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Następnie została podpisana umowa dotycząca przebudowy nowej siedziby KP w Międzyzdrojach.

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach –  to budynek główny – trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze natomiast umiejscowiono pomieszczenia zespołu dyżurnych, pokoje wydziału prewencji i ruchu drogowego, serwerownię, a także pomieszczenia sanitarne i socjalne.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30

Na I piętrze znajduje się pokój komendanta wraz z sekretariatem i zapleczem socjalnym, sala odpraw, pokoje wydziału kryminalnego, pokoje pracowników administracyjnych oraz pomieszczenia sanitarno-socjalne. Nowa siedziba poprawi warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, jak również warunki obsługi obywateli. W projekcie uwzględniono wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do realizacji podstawowych zadań jednostki, których możliwości utworzenia nie gwarantował użytkowany dotychczas budynek. Przeprowadzony remont zdecydowanie zwiększa komfort odwiedzających jednostkę i poprawia warunki pracy policjantów.

Symboliczne klucze do posterunku odebrała  Komendant Komisariatu podkom. Bernadetta Kujda, a obecni na uroczystości ksiądz prałat Piotr Kordula – kapelan Policji zachodniopomorskiej oraz ksiądz dziekan Dariusz Żarkowski, ksiądz Tomasz Tytulki i ksiądz Jarosław Biryłko – prawosławny kapelan KWP w Szczecinie poświęcili budynek.

Zakończenie prac oraz odbiór budynku odbył się we wrześniu 2019 roku.  Środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu Policji. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 2 258 546,02 zł. W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 200 000,00 zł wykonane zostały prace termomodernizacyjne.

zespół prasowy KWP w Szczecinie