W ramach zaangażowania w działania prewencyjne oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w urzędzie jak również, poza nim, Pani Maria Niewęgłowska, Prezes Pomerania Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z którą współpracujemy już wiele lat,  przekazała na rzecz Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim automatyczny defibrylator AED.

Defibrylator jest łatwy w obsłudze, analizuje głębokość oraz tempo ucisków i informuje głosowo lub za pomocą informacji wyświetlanej na ekranie o jakości prowadzonej resuscytacji. Na panelu defibrylatora znajdują się diody sygnalizujące jakie czynności powinna wykonać osoba udzielająca pomocy.

Urządzenie będzie dostępne na parterze budynku Starostwa, zaraz przy wejściu „B”.

Powiat Kamieński