213-19757

Od 1 grudnia br. na terenie podległym Komisariatowi Policji w Międzyzdrojach każdego dnia do służby wychodzi 12 policjantów odbywających adaptację zawodową: 2 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, 1 z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 1 z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz 8 z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

213-19759

Adepci pełnią służbę pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, którzy w skomplikowanych sytuacjach służą młodym kolegom fachową wiedzą i niezbędną pomocą.

213-19760

Okres adaptacji zawodowej, to dla nich doskonała okazja, aby ugruntować wiedzę zdobytą w szkole, a także przekonać się, jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta prewencji.

213-19761

Do podstawowych zadań adeptów należy dbanie o porządek i spokój publiczny w wyznaczonym rejonie, a także ujawnianie sprawców wykroczeń i przestępstw. Choć pełnią oni służby dopiero od kilku dni, już znacząco przyczynili się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta. Jako przykład warto podać ujawnienie i zatrzymanie przez nich 3 osób poszukiwanych. Dodatkowe patrole pojawiać się będą w Międzyzdrojach aż do 22 stycznia 2017 roku.