Gmina Dziwnów informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy pojemników na odpady komunalne są zobowiązani do ich zakupu bądź wydzierżawienia. Realizację tego przedsięwzięcia umożliwi kamieńskie PGK.