Wojewoda zachodniopomorski wydał nowe wytyczne dla starostów w sprawie zagospodarowania nadmorskich plaż. Wytyczne obowiązują każdorazowo przy podpisywaniu umów z gminami na dzierżawę plaż. Zgoda wojewody na zawarcie przez powiat umowy z gminą na dzierżawę plaży na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest niezbędna.

– Nowe wytyczne do umów uwzględniają wnioski zachodniopomorskich samorządów w związku w zaistniałą sytuacją epidemiczną i ekonomiczną – mówi wojewoda Tomasz Hinc – Główna zmiana dotyczy obniżki kwoty, jaka za dzierżawę wnoszona jest przez samorządy do Skarbu Państwa.

Punkt 7 wytycznych wojewody brzmi: „Odpłatność określa w zarządzeniu starosta biorąc pod uwagę czynniki wpływające na atrakcyjność terenów, przy czym nie może ona być niższa niż 100 zł za hektar za 1 miesiąc wydzierżawianej powierzchni plaży, w odniesieniu do części plaży, niezbędnej do funkcjonowania kąpieliska oraz 100 zł za hektar za 1 rok pozostałej wydzierżawianej powierzchni plaży.” W wytycznych znalazł się także punkt mówiący o tym, że podmiot dzierżawiący zobligowany jest do wdrożenia oraz przestrzegania zaleceń i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w sytuacji gdy zostaną one wprowadzone na plażach.

Pozostałe wytyczne pozostaną bez zmian. Wojewoda przypomina w nich, że plaże są dobrem narodowym, nie podlegają komunalizacji, a wstęp na nie jest bezpłatny. Z uwagi na bezpieczeństwo wypoczywających i pracę służb ratowniczych, wytyczne mówią też o tym, że „zajęcie plaży dla potrzeb wykonywania działalności przez osoby trzecie nie może spowodować ograniczenia wolnej dla ruchu (w tym pojazdów ratunkowych) przestrzeni plaży od linii wody do połowy plaży w kierunku wydm, z zastrzeżeniem zachowania przestrzeni wolnej dla ruchu, nie mniejszej niż 10 metrów od linii wody”. Wytyczne wspominają także m.in. o tym, że dzierżawca plaży ma obowiązek wykonania analizy ryzyka na obszarze przybrzeżnym, wskazać miejsca dla lądowisk LPR oraz utrzymywać system oznaczeń.