W ostatnim czasie w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono jedną z długo oczekiwanych modernizacji, czyli wymianę oświetlenia z tradycyjnego na oświetlenie typu LED. Nowe oświetlenie zapewni odpowiednie warunki do uprawiania określonych dyscyplin sportu. Oświetlenie zostało zaprojektowane zgodnie z wymogami normy dotyczącej oświetlenia obiektów sportowych. – Modernizacja oświetlenia obniży zapotrzebowanie mocy oraz koszty zużycia energii elektrycznej, zmniejszy koszty konserwacji a przede wszystkim poprawi komfort korzystania z tego obiektu przez dzieci młodzież z naszej gminy oraz wszystkich użytkowników hali sportowej – mówi Stanisław Kuryłło, Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

To dopiero początek. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia jeżeli chodzi o obiekty sportowe w Kamieniu Pomorskim. Sama hala wymaga wielu inwestycji np. renowacja parkietu, trybun, modernizacja sanitariatów wraz z szatniami, doposażenie i wymiana sprzętu sportowego, ale również naprawa dachu, odnowienie elewacji, czy montaż paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na koszty tych ulepszeń, chcemy realizować te inwestycje stopniowo, mając na uwadze możliwości finansowe naszej gminy i oczekiwania mieszkańców – mówi Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

– Chcemy między innymi, za pomocą wsparciu funduszy zewnętrznych doprowadzić obiekty sportowe w Kamieniu Pomorskim do wysokiego standardu, jeżeli myślimy o zachęcaniu szczególnie młodych ludzi do uprawiania sportu i uzyskiwania dobrych wyników – dodaje Burmistrz.