Prezes spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem lokali użytkowych w nowobudowanym budynku administracji publicznej do udziału w przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości lokalowych usytuowanych w parterze ‘Budynku Administracji Publicznej – Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem’ w Międzyzdrojach, który odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, w dniu 17 grudnia 2020 roku o godzinę 11.00.

Oferowane do sprzedaży lokale użytkowe stanowią:

– lokal nr 5 o łącznej powierzchni 36,38 m², składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchniach: 11,91 m² i 24,47 m², usytuowany od frontu budynku administracji publicznej,

– lokal nr 6 o łącznej powierzchni 133,55 m², składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchniach: 128,19 m² i 5,36 m², usytuowany od frontu budynku administracji publicznej,

– lokal nr 7 o łącznej powierzchni 81,60 m², składający się z czterech pomieszczeń o powierzchniach: 69,45 m², 2,89 m², 4,64 m² i 4,62 m², usytuowany w bocznym skrzydle budynku administracji publicznej.

Oferowane do sprzedaży lokale, aktualnie pozostają w stanie surowym zamkniętym, a sprzedający przystępuje do wyłonienia wykonawcy na realizację kolejnego etapu prac w budynku administracji publicznej, które pozwolą na doprowadzenie tych lokali do tzw. stanu developerskiego, w przewidywanym terminie do 31 maja 2023 roku.

Ceny wywoławcze poszczególnych lokali oferowanych do sprzedaży wynoszą:

– cena wywoławcza netto lokalu nr 5 wynosi 544.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych),

– cena wywoławcza netto lokalu nr 6 wynosi 1.997.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

– cena wywoławcza netto lokalu nr 7 wynosi 1.220.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży, wynoszącej obecnie 23%. Z warunkami przetargu oraz załącznikiem wskazującym położenie lokali w budynku można zapoznać się pod adresem:  http://bip.miedzyzdroje.pl/unzip/17927.dhtml

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ulicy Niepodległości 10 A w Międzyzdrojach lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl.