Karolina Kokora odebrała z rąk Burmistrz Ewy Grzybowskiej oficjalny dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze plany i harmonogram działań na nadchodzący rok. Jak zaznacza Dyrektor Karolina Kokora, kluczowe jest zwiększenie zasobów bogatej kolekcji Muzeum oraz poszerzenie zasięgu i rozpoznawalności samej instytucji.

Karolina Kokora ukończyła 2 kierunki studiów magisterskich: Archeologię oraz Historię na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również Studium Doktoranckie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 14 czerwca 2018 roku otworzyła przewód doktorski w tymże instytucie (promotor prof. dr hab. Maria Deka).

Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe m.in. na stanowisku archeologa w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Od blisko dekady bierze aktywny udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych. Jest również autorką licznych publikacji naukowych.