Nabór wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry start”, czyli wsparcie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka, rusza 1 lipca. Jak podkreśliła Marlena Maląg, „Dobry start” to obok programu „Rodzina 500 plus” kolejny element „kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej naszego rządu”. Przypomniała również, że uruchomiony w 2018 r. program miał i wciąż ma na celu „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, wspieranie rodziców w tym trudnym dla domowego budżetu czasie”.

„Zakup wyprawki szkolnej to zawsze spory koszt, a gdy dzieci w wieku szkolnym jest więcej, taki wydatek jest naprawdę dużym obciążeniem” – zauważyła, wyrażając jednocześnie zadowolenie, że rząd w ten sposób może wspierać rodziny. Świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko od 7 do 20 lat, uczące się w szkole. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat.

„Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia” – zaznaczyła Maląg. Szefowa resortu rodziny podkreśliła również, że w ubiegłym roku wsparciem w ramach programu objęto 4,5 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono 2,67 mld zł, z czego 1,35 mld zł w 2019 r. W tym roku na realizację programu zabezpieczono w budżecie państwa 1,42 mld zł.

Od 1 sierpnia 2019 r. o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

źródło:
PAP