10 września nastąpi przekazanie placu budowy firmie Met – Instal z Goleniowa, która ma przeprowadzić modernizację ulic Dworcowej i Jedności Narodowej w Kamieniu Pomorskim. Zgodnie z harmonogramem prac, modernizację rozłożono na okres 2 lat. Całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku.

Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa zapasowej kanalizacji kablowej).

W tym roku nastąpi fizyczna realizacja prac. Podzieliliśmy to na trzy etapy ze względu na charakter tych ulic. Chcemy w jak najmniejszy sposób powodować kolizję w poruszaniu się pojazdami – poinformował Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Wkład własny ze strony gminy wynosi 1,2 mln zł. Samorządowi udało się uzyskać 60% dofinansowanie.