Rada Miejska w Golczewie w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na segregację będą musieli głęboko sięgnąć do portfela. Opłata będzie bowiem czterokrotnie wyższa niż dla osób segregujących odpady.

Jeżeli radni zgodzą się na propozycję Burmistrza, każdy z mieszkańców zapłaci 20 złotych za odpady zbierane w sposób selektywny. W przypadku nieprowadzenia segregacji, stawka za osobę wzrośnie czterokrotnie i będzie wynosić 80 zł od każdego zamieszkałego daną nieruchomość. To efekt przyjętego w lipcu ub. roku prawa przez Sejm, które w ocenie posłów ma zwiększyć motywację mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. Nowe stawki będą także obowiązywać za pojemniki.

W przypadku segregacji opłata wyniesie:
Worek 60 L – 8,45 zł
Pojemnik 120 L – 5,90 zł
Pojemnik 240 L – 11,80 zł
Pojemnik 1100 L – 54 zł

Przy braku segregacji opłata przedstawiać ma się następująco:
Worek 60 L – 33,80 zł
Pojemnik 120 L – 23,60 zł
Pojemnik 240 L – 47,20 zł
Pojemnik 1100 L – 216 zł