20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ustanowienie tego dnia, ma za zadanie uświadomienie dzieciom, że posiadają swoje prawa i powinny wiedzieć jak należy z nich korzystać. To w tym dniu zostały uchwalone prawa najmłodszych – Konwencja o prawach dziecka.

Tego dnia świętowali także wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego działającego przy kamieńskim PSONI. Wychowankowie mieli okazję wysłuchać wiersze o prawach dziecka, nabyć wiadomości o Januszu Korczaku, rozwiązać krzyżówkę oraz zrobić własną książeczkę z przysługującymi im prawami. Zaprezentowany film UNICEFu o prawach dziecka wzbudził wiele emocji oraz skłonił do refleksji.

Na zakończenie wychowankowie mieli za zadanie odnaleźć własną parę na podstawie obrazka i wspólnie zatańczyć do piosenki pt. „Piosnka o prawach dziecka”. Akademia zakończyła się podsumowaniem, podziękowaniem za przybycie, za czynny udział oraz wspólną zabawę.

PSONI