W przyszłym roku egzamin dojrzałości przeprowadzany zostanie głównie w formie pisemnej. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego działania szkół w czasie pandemii koronawirusa. Co jeszcze znalazło się w dokumencie?

W przypadku matury m.in. zniesienie egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Na egzaminie ósmoklasisty z kolei ograniczono wymagania z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. O podpisaniu nowelizacji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało na swojej stronie internetowej. Do noweli dołączono dwa załączniki zawierające wymagania egzaminacyjne.

W komunikacie przypomniano, że w 2021 r. egzaminy „ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego”.  MEN zdecydowało, że w przyszłym roku nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Co ważne, do egzaminu z języka polskiego, języka obcego czy języków mniejszości w formie ustnej będą mogli przystąpić tylko ci uczniowie, dla których wynik ze sprawdzianu jest niezbędny w procesie rekrutacyjnym na uczelnie.