Nie będzie podwyżek za śmieci w Gminie Wolin. W trakcie dzisiejszej sesji większość radnych przychyliła się do pomysłu Ewy Grzybowskiej. – Żyjemy obecnie w bardzo trudnym czasie ze względu na pandemię. Wiele osób boi się dziś o swoje życie i zdrowie oraz o pracę i bezpieczeństwo ekonomiczne swoich rodzin. Dlatego, jako samorząd robimy wszystko co możemy, aby w dobie pandemii pomagać różnym grupom społecznym, np. seniorom, przedsiębiorcom, młodzieży szkolnej i nauczycielom – podkreśla Burmistrz Wolina. 

– Jakiś czas temu moi współpracownicy po przeprowadzeniu wyliczeń przygotowali wyższe stawki, które w myśl nowej ustawy, rosnących kosztów transportu i składowania, a co za tym idzie ogólnego rachunku ekonomicznego powinny zostać natychmiast wdrożone. Razem z większością Radnych nie zgodziłam się na podwyżki z dwóch zasadniczych względów – tłumaczy Burmistrz Wolina.

Ewa Grzybowska zaznacza, że samorząd nie zdecyduje się na wprowadzenie opłat gdyż po dogłębnej analizie okazało się , że obecny system rozliczania odpadów jest nieszczelny i niesprawiedliwy.

Dlatego dajemy sobie czas do początku przyszłego roku, aby dokończyć przygotowania całkowicie przemodelowanego systemu odpadowego. Po to, aby mieszkańcy nie musieli dopłacać do tych, którzy z różnych względów nie płacą albo płacą zdecydowanie za mało względem wytworzonych śmieci. Na dziś podwyżka byłaby niesprawiedliwa dla większości mieszkańców i dlatego nie może mieć miejsca. O szczegółach będziemy informować w niedalekiej przyszłości – zaznacza Burmistrz Wolina.

W trakcie dzisiejszej sesji zmieniono pierwotny projekt uchwały mówiący o tym, że odpady będą zbierane w sposób selektywny a każdy poniesie z tego tytułu opłatę 18 złotych. Dotychczasowa stawka pozostała więc bez zmian. Radni uchwalili także bonifikatę wynoszącą 50 gr. dla gospodarstw prowadzących przydomowe kompostowniki. 

Rada zdecydował, iż od przyszłego roku każdy zapłaci 87 złotych kary za odbieranie odpadów w sposób niesegregowany. Wszystko przez to, że ustawodawca nie przewidział możliwości odbierania odpadów od 2021 roku w inny sposób niżeli segregowany. 

Za wnioskiem Burmistrz Ewy Grzybowskiej głosowało 12 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przeciwny zamysłowi m.in. utrzymania stawki za odbiór odpadów w sposób selektywny był klub Wolin 2023.