Rząd chce zachęcać Polaków do dłuższej pracy! Chodzi o służby mundurowe. MSWiA ma gotowy projekt ustawy, który zakłada, że funkcjonariusze, którzy mimo osiągnięcia wcześniejszego wieku emerytalnego zdecydują się dłużej pracować, będą dostawać ekstra 2500 zł miesięcznie dopłaty!

Projekt ustawy to efekt porozumienia, jakie MSWiA podpisało przed dwoma laty a związkowcami, po proteście służb mundurowych. Wtedy rząd obiecał funkcjonariuszom m.in. specjalne dopłaty, by nie odchodzili na wcześniejsze emerytury. Co roku, ze służby odchodzi ok. 4,5-5 tysięcy doświadczonych policjantów, którzy i tak potem dorabiają w prywatnych firmach. Obecnie funkcjonariusz może przejść na wcześniejszą emeryturę już po 25 latach służby, więc ma mundurową emeryturę już po 50.

Resort spraw wewnętrznych chcąc zatrzymać funkcjonariuszy, przygotowało projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie specjalnych dopłat do pensji, dla osób pracujących dłużej. Projekt wpisano właśnie do wykazu legislacyjnego prac rządu. Ma zostać przyjęty w I połowie roku.

Świadczenie motywujące, bo tak ma nazywać się nowy dodatek, przysługiwać będzie funkcjonariuszom mającym co najmniej 25 lat wysługi. Minimalna kwota świadczenia to 1500 zł miesięcznie. Z kolei funkcjonariusze mający wysługę powyżej 28 lat i 6 miesięcy dostawaliby dodatek w wysokości 2500 zł miesięcznie. Świadczenie motywacyjne nie będzie stanowić podstawy do wymiaru emerytury, nie będzie wliczać się do podstawy obliczania odprawy jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby.

Funkcjonariusz sam będzie musiał o nie wystąpić do przełożonego. I uwaga, jego wypłata będzie mogła zostać zawieszona w przypadku skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub w razie niewywiązywania się z zadań służbowych.