Prace związane z przygotowaniem wystawy poświęconej wynalazcy prototypu kondensatora elektrycznego w Kamieńskim muzeum nabierają rumieńców! W MHZK została zamontowana z pewnością największą w Polsce jeśli nie tej części Europy, a nawet świata Butelka Lejdejska.

W MHZK stanie warta blisko 2,5 mln złotych wystawa obrazująca dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki. Na ten cel gmina pozyskała ponad 2 mln złotych dofinansowania.

To z pewnością jeden z najbardziej widowiskowych eksponatów przygotowywanej przez nas ekspozycji. Gwarantuje, że całość będzie robiła niesamowite wrażenie – nie kryje ekscytacji w rozmowie z naszą redakcja dyrektor Grzegorz Kurka.

Wśród eksponatów znajdzie się także niezwykle widowiskowa cewka tesli czyli spektakularne wyładowania elektryczne i miliony woltów. Cewka Tesli, znana również jako transformator Tesli, to urządzenie elektryczne wynalezione przez genialnego konstruktora – Nikola Tesla. Cewka wytwarza napięcie sięgające milionów woltów i generuje widowiskowe wyładowania, przypominające błyskawice.

– Trwało to siedem lat, a dziś jest szansa, aby odkryć go na nowo i pokazać nie tylko nam tu w Kamieniu, ale także na Pomorzu Zachodnim, czy w kraju. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie obecny Burmistrz oraz marszałek Olgierd Geblewicz, który przyznał nam dofinansowanie – podkreślił w trakcie jednego ze spotkań Grzegorz Kurka.

W muzeum odnajdziemy także generator van de Graafa czyli maszynę elektrostatyczną do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych oraz stanowisko eksperymentalne Stevena Graya zaaranżowane w sposób rekonstrukcyjny oraz angażujący zwiedzających – którzy na w interesujący sposób w pozycji leżącej mogą przekonać się, że ciało ludzkie jest znakomitym przewodnikiem. Stanowisko jest ciekawe zarówno pod względem fizycznym jak również wizualnym, przedstawiona „maszyna” jest odwzorowaniem maszyny skonstruowanej w latach 20. XVIII wieku. przez Stevena Graya, na której pokazywał on ludziom sztuczkę z przewodnikami i izolatorami.

Całość prac ma zakończyć się w połowie 2021 roku. Wystawa jest realizowana w ramach projektu pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacji w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „ Rozwój zasobów endogenicznych”.