Nadleśnictwo uzyskało zgodę RDOŚ w Szczecinie na jej wysadzenie w lesie, w ramach zwiększania powierzchni występowania tego gatunku. Nadleśnictwo Rokita posiada źródła nasion i zrzezów woskownicy europejskiej – na szkółce leśnej.

W lasach nadleśnictwa Rokita występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, a wśród nich: woskownica europejska. Jest to jeden z rzadszych gatunków na terenie Polski; występujący wzdłuż północnej i zachodniej części wybrzeża. Rośnie w miejscach wilgotnych, bagiennych oraz trzcinowiskach. W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną prawną od 1983 roku; jako gatunek wymagający ochrony czynnej. Roślina umieszczona została także na Czerwonej liście roślin i grzybów.

Woskownica posiada niebieskozielone liście pokryte charakterystycznymi włoskami, wydzielającymi silnie pachnące olejki. Pędy ma brązowe, a młodsze gałązki czerwonobrązowe wraz z pączkami pokryte licznymi drobnymi gruczołkami wydzielającymi bardzo drobne kropelki żywicy, złocistej barwy. Cała roślina wydziela przyjemny aromatyczny zapach, który utrzymuje się dość długo, również po jej zasuszeniu.

Spośród wielu gatunków owadów żerujących lub w różny sposób związanych z woskownicą, krzew ten jest szczególnie istotny dla utrzymania rzadkich i ginących motyli takich jak: Eugraphe subrosea, Eurois occulta i Carterocephalus palaemon. We wczesnym średniowieczu w Europie północno-zachodniej woskownica była powszechnie stosowana w piwowarstwie. Wykorzystywana była również jako repelent, w garbarstwie, do celów leczniczych, czy jako przyprawa.

Na ternie Nadleśnictwa Rokita warto zajrzeć do Rezerwatu „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla”, który jest najstarszym z siedmiu rezerwatów na terenie nadleśnictwa utworzony w celu ochrony stanowisk cisa. Na obszarze rezerwatu zainwentaryzowano ponad 4000 cisów. Na zdjęciu: Nadleśnictwo w Rokicie (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) wysadziło 200 sztuk sadzonek woskownicy europejskiej.