11.602 osoby liczyła na koniec 2020 roku Gmina Wolin. Malowniczo położona Gmina będąca historyczną perełką na skalę kraju niestety podobnie jak wszystkie samorządy Powiatu Kamieńskiego zanotowała w ubiegłym roku ujemny bilans urodzeń do zgonów.

Kontynuujemy nasz cykl związany z przyrostem naturalnym w Gminach wchodzących w skład Powiatu Kamieńskiego. Dziś zabieramy naszych Czytelników na podróż do Wolina. Jak informuje tamtejszy magistrat, na koniec 2020 roku w Gminie zameldowanych na pobyt stały były 11 602 osób, na pobyt czasowy 152 osoby. Urodziło się 95 osób, zmarło 155. Dokonano 317 zameldowań, wymeldowało się 395 osób.