Mimo ciężkiej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, udało nam się zorganizować  i przeprowadzić  projekt „MY-ONI(Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną) organizują aktywny czas wolny”. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Programu Społecznik na lata 2019-2021  organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. udało nam się zorganizować cykl spotkań integracyjnych z uczniami klasy III i VII Szkoły Podstawowej w Wolinie, podczas których wspólnie z naszymi uczestnikami, stworzyli i ozdobili sylwetki kotów, które były wykorzystane do zabawy plenerowej i związanym z tym wydarzeniem konkursie. 

Konkurs był dedykowany w szczególności do uczniów wolińskiej szkoły ale nie tylko. Główne zadanie polegało na odnalezieniu i ujęciu na zdjęciu kotów, rozmieszczonych na terenie miasta Wolin- łącznie 62 sztuki barwnych, ręcznie malowanych kotów opanowało, urzędy, sklepy, ulice i tereny zielone Wolina. Cała akcja miała na celu wyciągnąć z domów dzieci i młodzież jak również zaangażować w poszukiwania pozostałych dorosłych domowników i musimy przyznać, że odniosła ona bardzo duży sukces i pozytywny odzew mieszkańców. Dodatkowym atutem stał się fakt integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, możliwość pokonania barier dla uczestników oraz przekonania się, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21 października. I tak 

– I miejsce  Tomasz Krzyszczak z klasy II   z wynikiem 58 kotów,

– II miejsce Kuba Charuk z klasy 0 Przedszkola Miejskiego z wynikiem 57 kotów

– III miejsce Hanna Stróż z klasy IV 55 kotów

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać nagrodę za ciekawe ujęcie kotów Hubertowi Michalczykowi z klasy , a pozostałym uczestnikom za udział w zabawie przyznano Dyplomy i drobne upominki.