Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli przygotowuję obecnie nową wystawę na temat zabytków archeologicznych odkrytych w ostatnich latach na terenie naszego powiatu. Na ekspozycji zostaną wyeksponowane m. in. 3 skarby z epoki brązu odkryte na terenie Gminy Kamień Pomorski, Gminy Wolin i Gminy Karnice.

Wśród nich jest m.in. neolityczny toporek odkryty w okolicach Benic przez pana Cezarego Siomkę, krzemienna siekiera odkryta na terenie wioski w Korzęcinie i przekazana do Muzeum przez Pana Czesława Lewandowskiego. Po za tym zaprezentowane zostaną: późnośredniowiecze szlufki do pasa, fragmenty późnośredniowiecznych świeczników, arabskie dirhamy z IX wieku, m.in. wybity za czasów dynastii samanidzkiej za panowania Ismaila Ibn Ahmeda (892-907), jak również rzymski denar Antoniusa Piusa (138-161 rok n.e.) odkryty przez Pana Mariusza Polewczyńskiego w okolicach kolonii Wrzosowo.

Na wystawie będzie również po raz pierwszy zaprezentowana pieczęć bulli wystawionej przez papieża Benedykta XII (papież w latach 1334-1342) odkryta przez panią Kingę i Jolantę Igras w okolicach Kamienia Pomorskiego w marcu 2020 roku. Wystawa będzie prezentował najważniejsze odkrycia naszych przyjaciół że Stowarzyszenia im. Św. Korduli.

źródło:
MHZK