Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie informuje, że w związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COViD-19 w ostatnim czasie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom spółki oraz zapewnienia utrzymania ciągłości dostaw wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy od dnia 23 października 2020 roku do odwołania – zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów. Spółka ogranicza kontakt z klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie, drogą elektroniczną oraz listownie na adres:

sekretariat: 91 32 61 621,

sekretariat@mpgkwolin.pl

MPGK Sp. z o.o. w Wolinie ulica Adama Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od dnia 23 października 2020 roku do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy w tych nieruchomościach, które wymagają osobistego wejścia pracownika przedsiębiorstwa do domu lub lokalu mieszkalnegoOdczytywane będą wyłącznie wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem pracownika przedsiębiorstwa z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach prosimy o podanie stanu wodomierza

W przypadku braku podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną na ww. adres e-mail.

Adam Celiński
Prezes Zarządu