Od lat 90. XX wieku monitoring rozwija się dynamicznie w wielu polskich miastach. Obserwacji kamer poddane są nie tylko sklepy, restauracje czy prywatne posesje, ale przede wszystkim ulice, skwery i parki.  Kamery monitoringu wykorzystywane są do wielu różnych celów: od zapobiegania przestępczości, ścigania sprawców przestępstw do zapewniania bezpieczeństwa osobistego czy ochrony mienia i dbania o porządek.  Jednak w publicznej debacie o monitoringu celowość jego wykorzystania sprowadzana jest do jednego argumentu: bezpieczeństwa.  

Z tego względu do miast monitorowanych należeć będą Międzyzdroje, walczące od lat z tzw. ,,kubkarzami’’. Realizacja przygotowywanego projektu instalacji monitoringu- w pierwszej kolejności – ma objąć obszar od skrzyżowania ulic Zdrojowej i Bohaterów Warszawy poprzez Promenadę, plac przy Hotelu Amber Baltic i kładkę miejską do Parku Chopina oraz Parku Zdrojowego. W kolejnych etapach projekt zakłada instalacje monitoringu w pozostałych częściach miasta. 

W projekcie uwzględniono również wprowadzenie otwartego punktu dostępu, umożliwiającego mieszkańcom oraz turystom bezpłatne korzystanie z Internetu (tzw. hotspot). Koniec realizacji inwestycji przewidywany jest na czerwiec 2021roku.

Kolegium redakcyjne Biuletynu Informacyjnego Gminy Międzyzdroje