Trwają prace montażowe ostatnich opraw – dekoracyjnych. Jak mogliście Państwo zauważyć, oprawy zamontowano już wokół kościoła, na plaży oraz przy fontannie. W niedługim czasie wszystkie z 276 opraw zostaną wymienione z sodowych na LEDowe.

Modernizacja oświetlenia nie tylko poprawi bezpieczeństwo i estetykę Golczewa, ale również przyniesie wiele oszczędności związanych z mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi oświetlenia ulicznego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.1. zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Wartość prac związanych z wymianą opraw wynosi 340 065,48 zł brutto, z czego 85% stanowi dofinansowanie.