Jest decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej uchylająca negatywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na temat likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Minister stwierdzając wiele nieprawidłowości w wydanym dokumencie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

O zamiarze likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach z dniem 1 grudnia 2020 roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty został powiadomiony 15 maja. Wszystko odbyło po podjęciu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki. W ocenie Kuratora: „Likwidacja Domu Wczasów Dziecięcych uniemożliwiłaby dzieciom i młodzieży z odległych miejscowości w Polsce skorzystanie z walorów klimatycznych miejscowości i poznawanie w ramach edukacji regionalnej tak ciekawego i atrakcyjnego edukacyjnie obszaru, jakim jest Woliński Park Narodowy”. 

Dyskusja nad likwidacją placówki miała miejsce w maju br. – Temat likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych nie jest tematem łatwym. Kryterium podejmowania takiej decyzji jest przydatność takiej jednostki. Patrząc z punktu widzenia społecznego, jest ona przeznaczona po to, aby realizować zadania dla dzieci i młodzieży z innych gmin niż nasz Powiat. Głównym argumentem podejmowania takiej decyzji jest brak możliwości finansowych Powiatu do realizacji remontów narzuconych na nas przez obowiązujące przepisy. Kolejnym argumentem jest brak potwierdzenia arkusza organizacyjnego przez Kuratorium Oświaty. Bez tego placówka nie będzie mogła funkcjonować, z przekazanych informacji wiem, że zarzuca się, iż 7 nauczycieli nie posiada kwalifikacji  – podkreślała wicestarosta Joanna Piwińska.

O jakich inwestycjach mowa i wydatkach mowa? Jak tłumaczył starosta Józef Malec chodzi o zadania inwestycyjne na poziomie 2 mln złotych dotyczących utrzymania budynków, oprócz tego chodzi o realizacje zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 450 tys. złotych. Pensje pracowników pochłaniają około 100 tys. złotych miesięcznie.

– Mamy dużo w tej sprawie do zrobienia, bo musimy myśleć co z załogą. Musimy pomyśleć co z mieniem oraz czy ewentualnie wypracować inną propozycję, aby zamiast DWDz pracowała inna jednostka, która nie generowałaby strat. W nieskończoność dokładać do czegoś nie można – stwierdził Starosta Józef Malec.