Minister Marek Gróbarczyk wizytował dziś (22.06) teren na którym do 2023 roku powstanie przystań rybacka oraz zostanie zagospodarowana plaża. Na ten cel do Wolina trafi 13 mln złotych.

Inwestycja jest podzielona na 3 etapy i zakłada m.in. nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego – ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty, dwa pomosty do cumowania na ok. 20 jednostek rybackich, budynek sanitariatów wyposażony w sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze, budynek gospodarczy wielofunkcyjny z własnym zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu wodnego dla rybaków, slip do wodowania mniejszych jednostek rybackich, miejsca parkingowe oraz środki trwałe oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przystani morskiej.

Realizacja Przystani Morskiej w Wolinie to wielka szansa dla rozwoju infrastruktury dostępowej i portowej #Wolin, oraz pełnego wykorzystania potencjału regionu. Gratulacje dla Pani Burmistrz za aktywność oraz wielkie zaangażowanie! – podkreślił w trakcie wizyty minister Marek Gróbarczyk.

Modernizacja portu to nie tylko zmiana wizerunku ale także polepszenie warunków pracy rybaków, którzy zyskają zaplecze socjalne (kuchnię, toalety, szatnie itp.), stworzy miejsce, w którym będzie można bezpośrednio sprzedawać produkty, utworzy miejsce do naprawy ich sprzętu czy zakup specjalnego podnośnika. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości kontroli i identyfikowalności wyładowanych produktów np. poprzez ich certyfikację. Przy budowie portu zmienia się cała okolica – powstaną drogi, parkingi i inne elementy, które są elementem inwestycji.

Uważam, że będzie wielki zaczyn rozwoju prawdziwej turystyki w Wolinie, a położenie naszej miejscowości, jej walory przyrodnicze po prostu predysponują Wolin do tego żeby był prawdziwą perełką Turystyczną. Myślę, że to będzie właśnie taki dobry początek. Cieszę się, że mamy obecnie taki dobry klimat to znaczy, że jest Pani Burmistrz, której się chce robić coś dla Wolina. Choć to 100% dofinansowanie, to cieszy fakt, że pomimo ogromu pracy i przygotowań, urząd podjął się tego z dużym powodzeniem. Także nasze Stowarzyszenie Rybaków dołożyło do tego swoją małą cegiełkę – zaznaczyła jego prezes Henryka Palusińska.

Cieszę się bardzo, że planowana od 1,5 roku inwestycja materializuje się. Została już podpisana umowa na realizację. Jest to największe zadanie realizowane w historii tego samorządu opiewające na kwotę 13 mln złotych netto. Będzie ona służyć rybakom, ale także mieszkańcom, którzy z pewnością będą mieli do dyspozycji przepiękną plażę w nowej formule. Mam nadzieję, że to zadanie podniesie poziom atrakcyjności turystycznej, tak aby do Wolina przybywali goście z innych gmin. Lokalizacja i walory środowiskowe Miasta i Gminy są oczywiście niemałe, ale zasługujemy na tak przepiękne zadania jak to, które uda nam się zrealizować na przestrzeni dwóch lat – zaznaczyła Burmistrz Ewa Grzybowska.