Dzisiaj nurkowie minerzy 8.FOW wykonali miedzy innymi: rekonesans miejsca zalegania obiektu, niwelację dna i częściowe odsłonięcie górnej powierzchni korpusu bomby oraz wstępne ułożenie pierścienia PCV w osi bomby na wyznaczonym miejscu. Prowadzili wybieranie urobku z wnętrza pierścienia i jego powolne zagłębianie w dnie wokół tylnej części bomby.

Celem tych działań jest przygotowanie bomby do deflagracji, której spodziewanym efektem jest odseparowanie zapalników od korpusu bomby oraz znaczna redukcja materiału wybuchowego.

Jak ocenili specjaliści od podwodnych zadań 8. FOW warunki do wykonania prac nurkowych były bardzo dobre i stosunkowo dobra widoczność na dnie, pomimo dość silnego prądu w Kanale Piastowskim.

Jutro prace będą kontynuowane. Wszystkie ograniczenia będą identyczne jak w poniedziałek.