Ponad 3 mln złotych dofinansowań trafi do Gminy Wolin na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i wyposażenia do stacji uzdatniania wody. Środki na rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej trafią do samorządu z Urzędu Marszałkowskiego.

Chodzi o trzy projekty. Pierwszy z nich to budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Wolin oraz zakup i montaż wyposażenia dla stacji Uzdatniania Wody w Zagórzu oraz w Sierosławiu w gminie Wolin. Na to zadanie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Wolinie pozyskało 1,32 mln złotych środków. Drugie zadanie, w którym środki zewnętrzne stanowią 443 tys. złotych zrealizuje gmina Wolin. Będzie to budowa sieci wodociągowej z Unina do Jarzębowa, w gminie Wolin. Trzecia inwestycja, która uzyskała wsparcie w kwocie 1,59 mln złotych zostanie zrealizowana przez Związek Gmin Wyspy Wolin. Będzie to budowa sieci wodociągowej od miejscowości Domysłów Kolonia do Warnowa oraz przyłączy wodociągowych w Warnowie.

Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł.