Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, w trakcie najbliższej sesji zdecyduje o dokapitalizowaniu kwotą miliona złotych nowo powołanej spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim. Środki mają zostać przeznaczone na działalność leczniczą podmiotu kierowanego przez prezes Beatę Mazur.

Spółka powołana w listopadzie ub. roku przez Radę Powiatu dysponowała kapitałem w wysokości 100 tys. złotych. To jednak za mało, aby myśleć o prowadzeniu szpitala. Dlatego też w trakcie przyszłotygodniowej sesji, radni zdecydują o dokapitalizowaniu nowo powołanego Szpitala kwotą miliona złotych. Środki mają posłużyć na przejęcie i prowadzenie działalności leczniczej w oparciu o dotychczasowy szpital w Kamieniu Pomorskim.

Przypomnijmy 1 marca 2021 roku zostanie zawarta umowa przeniesienia zakładów leczniczych EMC tj. Szpitala św. Jerzego oraz Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanych przy ulicy Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim.