Burmistrz Wolina informuje, o otwartym naborze zgłoszeń na przyznanie grantu pozwalającego na wymianę 150 przestarzałych kotłów na terenie Gminy. – To ogromny krok, aby poprawić warunki życia mieszkańców oraz walory turystyczne gminy – wyjaśniała burmistrz Wolina Ewa Grzybowska.

„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin” to projekt, który zakłada przekazanie mieszkańcom 100 grantów (w wysokości 7.500,00 zł każdy) na wymianę pieców i kotłów węglowych na mniej emisyjne źródła ciepła. Inwestycje będą wykonywane w oparciu o świadectwa charakterystyki energetycznej, których wykonanie również obejmie dofinansowanie ze środków RPO WZ. Szacuje się, że roczna emisja CO2 spadnie o 254,28  ton równoważnika CO2, a emisja pyłów obniży się o 0,33 Mg/rok. Wartość projektu to 903 tys. zł , z czego dofinansowanie unijne wynosi 813 tys. zł. Działania zostaną zrealizowane do końca czerwca 2022 r.

Drugi z realizowanych przez Gminę Wolin projektów to „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin”. Działanie pozwoli na przekazanie mieszkańcom łącznie 50 grantów na przeprowadzenie termomodernizacji wraz z wymianą indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne. Gmina zaplanowała przekazanie 25 pełnych termomodernizacji (grant w wysokości 50 tys. zł) oraz 25 częściowych termomodernizacji (grant w wysokości 25 tys. zł). Termomodernizacja częściowa zakłada izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast termomodernizacja pełna dodatkowo obejmuje izolację stropu (w tym dachu) i podłogi. Działania będą wykonywane w oparciu o sporządzone w ramach projektu audyty energetyczne. Szacuje się, że roczna emisji CO2 spadnie o 152,46  ton równoważnika CO2, a emisja pyłów zmaleje o 0,21 Mg/rok. Wartość projektu to ponad 2,259 mln zł, z czego 2 mln zł stanowią środki unijne. Działania zostaną skończone w czerwcu 2022 r.

Obwieszczenie_Burmistrza_Wolina

Zalacznik_nr_1

Zgloszenie_o_przyznanie_grantu.docx