W obecności przedstawicieli władz województwa, posła, Burmistrza Golczewa ale przede wszystkim mieszkańców w Kłodzinie dokonano dziś oficjalnego otwarcia świetlicy wiejskiej.

– Jestem przekonany że będzie to miejsce tętniące życiem, pełne dobrych emocji i nowych możliwości dla Mieszkańców Kłodzina i Drzewicy. Chciałbym podziękować przede wszystkim Małgorzacie Wójcik, Aleksandrze Lisiczko oraz Renacie Dobrowolskiej za zaangażowanie w trakcie realizacji projektu oraz Wykonawcy – Pani Irenie Makuch za bardzo dobrą współpracę – mówi Burmistrz Maciej Zieliński.


Zadanie obejmowało przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlice wiejską, w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na dobudowaniu części socjalno-sanitarnej, wymianie poszycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu przyłącza wodociągowego, posadzki, elewacji, instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz doposażono kuchnię w zastawę stołową, kuchenkę elektryczną i zmywarkę a salę świetlicową w stoły.

Wykonawcą robót budowlanych był Z.H.U. Makres Piotr Makuch przy współpracy z podwykonawcą Easy Home Irena Makuch.