Po piątkowej decyzji Rady Miejskiej, Mieszkańcy chcą spotkania z radnymi. Chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenów w obrębie ewidencyjnym Płastkowo, Śniatowo, Giżkowo, Skarchowo, Buszęcin, Jarzysław, Jarszewo, Rzewnowo, Miłachowo. Przypomnijmy, radni zdecydowali o odesłaniu projektu uchwały do Burmistrza. Bez dyskusji i możliwości wypowiedzenia się pracowników magistratu czy Stanisława Kuryłło.

– Chodzi o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art 14 ust. 5. który mówi, że przed podjęciem uchwały Burmistrz wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań ustaleniami studium. Przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Na komisji oświaty zapytałam o analizę zasadności do przystąpienia do planu. Pani inspektor Judyta Jakubowska dała mi ksero takiej analizy, drążyłam ten temat i brakuje nam i klubowi Ziemi Kamieńskiej pełnego zakresu prac planistycznych. Nie mamy temat – przekonywała radna Muńdziakiewicz.

Po wniosku złożonym przez radną, w imieniu klubu Ziemia Kamieńska głosami 12 radnych, przy jednym głosie przeciwnym zdecydowaniu o odesłaniu projektu do Burmistrza. Z tą decyzją nie może pogodzić się część Mieszkańców.

Mam działkę budowlaną w okolicy Buszęcina i czekam na uchwalenie tego planu. W piątek projekt został on cofnięty przez radę do Burmistrza pod pretekstem uzupełnienia, braku kompletu informacji i konieczności wniesienia poprawek. Po kontakcie z inna osobą, której ta sprawa również dotyczy, uznaliśmy, że należy dać radzie do zrozumienia, ile jest poszkodowanych osób, które czekają na ten plan i które codziennie tracą zupełnie bez sensu pieniądze – pisze w mailu do naszej redakcji Pani Karolina – Szukamy ludzi, których tak jak nas problem ten dotyczy, aby wspólnie złożyć odpowiednie pisma do urzędu miasta i zorganizować spotkanie z radą.

Wszystkie osoby, które oczekiwały na zmianę planu dla w/w miejscowości, proszone są przez Panią Karolinę o kontakt mailowy: karolinagoc3@gmail.com